New to Busy?

Tarih Lügatı | 7

1 comment

whitecollar
60
10 months agoBusy

1.jpg

"Bâzâ bâzâ her ânçi hesti bâzâ."

(Gel, gel her ne olursan yine gel.)

Bu söz Mevlana'ya değil, ondan iki asır önce yasamış ünlü mutasavvıf Ebû Said-i Ebu'l-Hayr'a aittir.

Zira Mevlana'nın Divan-ı Kebir'inde de Mesnevi'sinde de söz konusu şiir geçmez.

Comments

Sort byBest