Tarih Lügatı | 7

1 comment

whitecollar
61
5 months agoBusy

1.jpg

"Bâzâ bâzâ her ânçi hesti bâzâ."

(Gel, gel her ne olursan yine gel.)

Bu söz Mevlana'ya değil, ondan iki asır önce yasamış ünlü mutasavvıf Ebû Said-i Ebu'l-Hayr'a aittir.

Zira Mevlana'nın Divan-ı Kebir'inde de Mesnevi'sinde de söz konusu şiir geçmez.

Comments

Sort byBest