New to Busy?

SAVAŞ MEYDANIN ASLANI HADIM SİNAN PAŞA

13 comments

sipahikara
60
5 months agoBusy

80D7C00B-CCE5-4A65-AA32-189EA73D8FFA.jpeg

Hadım Sinan Paşa Enderûn da yetişir. Ardından Yavuz’un vezirleri arasına girer. Yavuz’un ilk hedefi şehzadeliği sırasında Osmanlı’ya sürekli düşmanlık eden sınırlarımıza tecavüz eden Şah İsmail’e haddini bildirmekti. Lakin yeni ve genç padişah oluşundan dolayı divanda herkes seferin aleyhine rey beyan ediyorlardı. Hadım Sinan Paşa bu divanda söz alarak “ Hünkarım bu soysuza haddini bildirmek evladır. Başımız uğrunuzda feda olsun” diyerek Yavuz’un elini güçlendirip sefere çıkılmasını sağlamıştır.
Şah İsmail Osmanlı ordusunu yormak için sürekli geri çekilmiş sefer şartları aşırı zorlaşmış. Şah İsmail’i tahrik etmek için Yavuz’la Şah arasında o meşhur mektuplaşmalar olmuştur.

En son Çaldıran sahrasında iki ordu karşılaşmış Hadım Sinan Paşa’nın komuta ettiği sağ kanat Ustaçlı Mehmet Han’ın komuta ettiği İran sol kanadını darmadağın etmiş İran Ordusunu arkadan çevirerek zaferin kazanılmasını sağlamıştır. Savaştan sonra Yavuz’un emriyle Dulkadiroğlu Alaüddevle’nin üzerine gitmiş onu yenerek Dulkadiroğullarına son vermiştir. Mercidabık Gazze ve Ridaniye Savaşları’nda veziriazam olarak savaşların kazanılmasında başrolü oynamış, fakat Ridaniye Savaşı’nda şehit düşmüştür. Hiç bir zor karşısında yılmayan o cesur padişah o şehit olunca “Ah Sinan’ım bin Mısır’a bedeldin “ diyerek ağlamıştır. Mezarı Şeyh Timurtaş Zaviyesine gömülmüştür. Allah gani gani rahmet eylesin .

2170BAF7-0DAC-4A79-92DF-614133EC4F27.jpeg

Comments

Sort byBest