Sarmaticus
54

@sarmaticus
Minnow
"pod prawem wolność prawdziwa, bez sprawiedliwości niewola jest."
Radzymin
Joined January 19, 2018
Voting Power: 97%
Vote Value:

New to Busy?

Interesting People