New to Busy?

Křivolaké uličky umění válečnického, III. Bojové nasazení první ponorky

4 comments

krakonos
67
last yearBusy4 min read

Válka Severu proti Jihu. Chcete-li americké Unie s americkou Konfederací. Sever od prvního dne disponoval absolutní průmyslovou převahou a převahou v živé síle. Nemluvím o tom, že spousta v Evropě nezaměstnaných důstojníků se dávala do služeb Severu. Jednak byl populárnější boj proti otroctví než pro ně, jednak Sever platil. Takže někteří důstojníci Severu opravdu mluvili špatně anglicky.

Jih neměl čím platit. Vyvážel jen bavlnu. Severu ale zůstalo prakticky celé válečné loďstvo. Jižané byli zablokováni v přístavech námořní blokádou. Jižané věřili, že Británie se bez jejich bavlny neobejde a pomůže... Ale Británie začala pěstovat bavlnu v Indii.

Jen tak obecně. Jih vydržel tak dlouho, protože většina profesionálních důstojníků a generálů byli Jižané. A na počátku války byly sklady materiálu v blízkosti mexické hranice, tedy na území Jihu. A je také pravda, že nekompetentnost severních generálů na počátku války byla k neuvěření...

Jih potřeboval za každou cenu skoncovat s blokádou. Neměl šanci vyrovnat se loďstvu Unie kvantitou. Musel vsadit na novou kvalitu.

Prvním pokusem byla Virginie, pancéřová fregata. Vyplula k prvnímu boji 9.3.1862. Byl to dobrý pokus. První den Virginie zmasakrovala tři unijní fregaty. Ale druhý den na ni čekal Monitor. Protizbraň připravená speciálně proti ní. A přes Monitor Virginie neprošla. Pokus nevyšel.

Druhým pokusem byla ponorka. Také dobrý nápad. Stála za ní vlastenecká soukromá iniciativa pana Horace Lawsona Hunleyho. (*1823). Pán byl právník... Jeho druhého jméno je nomen omen... Proč ne. Abraham Lincoln taky nestudoval na prezidenta a vystřídal mnoho neuvěřitelných profesí...

Pan Hunley byl paličák. Vnucoval svoji ponorku vlasti tak dlouho, až ji přijala. Navzdory všem tragédiím při pokusech. Nakonec 15.10.1863 se utopil i sám Hunley. Ponorka byla opět vyzdvižena a dostala jméno.

Nadále se ponorka jmenovala H.L.Hunley. Dostala novou, dobrovolnickou posádku. Bylo to plavidlo 12 m dlouhé. Osm mužů dokázalo vlastními svaly (to byl pohon ponorky) vyvinout na krátké trati rychlost až 4 uzly. (Přes 7 km/hod.)

Po Hunleyově smrti bylo plavidlo přezbrojeno. Vynálezce počítal s vlečnou minou. Ponorka za sebou potáhne na provaze při hladině minu. Ponorka podpluje loď. Vlečená mina loď nepodpluje, ale narazí do ní. Jak mělo být lano dlouhé, nevím, nezjistil jsem.

Nová posádka se ale odmítala potopit hlouběji než do periskopové výšky. Považoval ponor za nepřežitelný... Takže se sáhlo pro již vyzkoušenou tyčovou minu. Byla to sedmimetrová tyč s 60 kg výbušniny, která byla doplněna o nárazový zapalovač. Prostě drcnout do nepřítele a couvat... Tyčové miny se vyzkoušely na moři již za Krymské války. Úspěšně/neúspěšně. Cíl byl zničen. Útočník též.

Ponorka CSS Hunley vyplula na svoji misi 17.2.1864 Napadla šroubovou šalupu USS Housatonic. A potopila ji. Na palubě Housatonicu zahynulo 5 mužů ze 155. Ponorka sama zmizela. S ní posádka osmi mužů. Celkem už stála Jih 21 život, když připočteme ty ztracené při pokusných plavbách...

Byl to úspěch, nebo neúspěch? Kdyby mezi Seveřany zavládla panika... Ale ona nezavládla. Věděli, že Jižané mají jen jediný stroj. A nikdo další podobně sebevražednou záležitost už konstruovat a provozovat nechtěl...

Mimochodem ponorka byla v roce 1995 objevena a vroce 2000 vyzdvižena... Včetně ostatků posádky. Podle patologů zemřela posádka v okamžiku výbuchu vlastní miny. Čest jejich odvaze! Bojovali za správnou věc? Bojovali za vlast... Ale to je tak vždycky... Kdy Němci bojovali za zvráceného Vůdce a jeho šílenou ideologii a kdy za vlast proti bolševismu?

Nicméně se ukázalo, že ponorka budoucnost má... Jen se musel dořešit pohon a výzbroj. A ponorky jsou nebezpečné zbraně do dnešních dnů... A sebevražedné mise? I ty jsou tu s námi pořád...

Takový dovětek. USS - United States´ Ship. Válečné lodi to takhle mají... HMS by byla Her Majesty´s Ship (britská). U soukromých plavidel můžete potkat ms (motor ship), nebo ss (steam ship). A vůbec těch zkratek ještě je...

Tak zase nechám bojování na chvíli usnout. Mám chuť se teď věnovat Praze a jejímu vývoji...
QmZdEgdEG3gM7H2SwXosyGgGNMV2NanfmiFcMKgeQgEc2i.png

Comments

Sort byBest