New to Busy?

ကၽြန္ေတာ္ေတြး ၍ ေရးမိသည္ - အပိုင္း ( ၄ ) ( Henry Aung )

5 comments

kachinhenry
66
8 months agoSteemit2 min read

henry Aung.jpg

မဂၤလာပါ။ ကၽြန္ေတာ္၏ မၿပီးျပတ္ေသးေသာ အေတြးမ်ားကို ဆက္ပါရေစ။ ကၽြန္ေတာ့ အေနျဖင့္ ဆရာနာဂသိန္းလိႈင္၏အတၳဳပၸတၱိ စာအုပ္မွ ေတြးစရာ အေတာ္မ်ားမ်ားေရးရန္ က်န္ရွိေနေသးေသာ္လည္း ဤေဆာင္းပါး တပုဒ္ျဖင့္ အဆုံးသတ္ပါမည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ကၽြန္ေတာ့ အေနျဖင့္ Steemit Platform ႏွင့္ပါတ္သက္၍ ေရးစရာ ေဆာင္းပါးမ်ား က်န္ရွိေနေသးေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။

တကယ္တမ္းဆိုရလ်င္ ဆရာနာဂသိန္းလိႈင္၏အတၳဳပၸတၱိ စာအုပ္မွ ဂ်ပန္တို႔ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အေၾကာင္းအရာ ၊ မဆလ ေခတ္ ဗ်ဴ႐ိုကေရစီ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ၊ နာဂ ႏွင့္ ခ်င္းတိုင္းရင္းသားတို႔ ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အေတြးစိတ္ကူး အေတာ္မ်ား မ်ား ေရးရန္က်န္ရွိေနပါေသးသည္။ ထိုစာအုပ္ပါ အေၾကာင္းအရာ တခုျဖစ္ေသာ ကၽြန္ေတာ္၏ အေတြးစမ်ားအား ရွည္ေစေသာ အေၾကာင္းအရာတခုအား ဆက္ၾကပါအံုးစို႔။

ထိုစာအုပ္တြင္ ဆရာနာဂသိန္းလိႈင္အေနျဖင့္ သေဘၤာဆရာဝန္ ဘဝတြင္ စကၤပူရွိ ေပ်ာ္ပြဲစားရံုမ်ားသို႔ သြားေရာက္လည္ပတ္ ေသာက္စားသည့္ အေၾကာင္း ပါဝင္ပါသည္။ ဤသို႔ စကၤပူ ဆိပ္ကမ္းကပ္တိုင္း သူ၏ ဂ်ပန္လူမ်ိဳး သူငယ္ခ်င္းႏွင့္ အတူ က်ားဘမ္းပ႐ုတ္ဆီ သူေဌး၏ မာစီဒီးကား ျဖင့္ လည္ပတ္ေသာက္စားေၾကာင္း ေဖၚျပထားပါသည္။

11.jpg

Original Source

ကၽြန္ေတာ့အား စိတ္ဝင္စားေစသည္မွာ ထိုက်ားဘမ္း ပ႐ုတ္ဆီ သူေဌးအေၾကာင္း ျဖစ္ပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ငယ္ငယ္က ယခုကဲ့သို႔ ဂရိတ္ေဝါ ၊ ထြန္းေရႊဝါ ၊ အစရွိေသာ ပ႐ုတ္ဆီမ်ား မေပၚေသးခင္က ငါမူးေစ့ခန္႔သာ ရွိေသာ ဘူးအနီေလး ျဖင့္ ေရာင္းသည့္ က်ား နဂါး ပ႐ုတ္ဆီမွာ အေတာ္နာမည္ႀကီးပါသည္။

နာမည္ႀကီးသေလာက္ အေတာ္ေလး အသံုးတည့္သည့္ ပ႐ုတ္ဆီျဖစ္သည့္ အေလ်ာက္ အိမ္တိုင္း နီးပါးေဆာင္ထားၾကပါသည္။ ေခ်ာင္းဆိုးလ်င္ ပ႐ုတ္ဆီ အနည္းငယ္မ်ိဳခ်၊ လည္ပင္းအား ပ႐ုတ္ဆီပြတ္ ၊ ဗိုက္နာလ်င္ ဗိုက္အား ပ႐ုတ္ဆီပြတ္ ၊ ေခါင္းကိုက္လ်င္ နာထင္အား ပ႐ုတ္ဆီပြတ္ စသည္ျဖင့္ အေတာ္ေလး အသံုးတည့္ခဲ့ေသာ ပ႐ုတ္ဆီ ျဖစ္ပါသည္။

ယခု ထိုကဲ့သို႔ ဘူးေသးေသးေလး ႏွင့္ ပ႐ုတ္ဆီ ရွိေသးသည္ေလာ မသိေတာ့ပါ။ ထို အလြန္အသံုး ဝင္ေသာ က်ားဘမ္း ပ႐ုတ္ဆီ အားတီထြင္ခဲ့သူမွာ ျမန္မာျပည္သား တ႐ုတ္လူမ်ိဳး " ေအာ္ဘြန္ေဟာ " ဆိုသူျဖစ္ပါသည္။ ဤက်ားဘမ္း ပ႐ုတ္ဆီျဖင့္ သူေဌး ႀကီး ျဖစ္လာၿပီးေနာက္ ေအာ္ဘြန္ေဟာမွာ မေလးရွားသို႔ ေျပာင္းေရႊ႕သြားၿပီး သူ၏ ညီ " ေအာ္ဘြန္ပါ" ျဖင့္ လက္တြဲ၍ မေလးရွား ႏွင့္ စကၤပူသို႔ ေစ်းကြက္တိုးခ်ဲ႕ခဲ့ပါသည္။ ပ႐ုတ္ဆီ လုပ္ငန္းႏွင့္ အတူ သတင္းစာ တိုက္ မ်ား တည္ေထာင္၍ သတင္းစာ မ်ားလည္း ႐ိုက္ႏွိပ္ထုတ္ေဝခဲ့ပါသည္။

14.jpg

Original Source

စကၤပူ ရွိ Pasir Panjang အရပ္တြင္ Haw Par Villa ဟူေသာ က်ားဘမ္း ဥယ်ဥ္တခု ရွိပါသည္။ ထို ဥယ်ဥ္မွာ ေတာင္ကုန္း ကမူေလး တခုေပၚတြင္ ရွိ၍ အလြန္သာယာသည့္ အျပင္ တ႐ုတ္႐ိုးရာ နတ္ဘုရားဆိုင္ရာ အေၾကာင္းအရာတို႔အား ႐ုပ္လံုး႐ုပ္ႂကြမ်ား ျဖင့္ေဖၚျပထားပါသည္။ လိႈင္ဂူထဲတြင္ ငရဲႀကီးကိုးထပ္အား ပံုေဖၚထားသည္မွာ ႐ုပ္လံုး႐ုပ္ႂကြမ်ား ျဖင့္ ေနာက္ခံ မီးလံုးမ်ား အသံုးျပဳကာ ျပာပူငရဲ ၊ မီးငရဲ ၊ အစရွိသည့္ ငရဲျပည္ အေၾကာင္း မ်ားျပသထားပါသည္။

ၾကည့္ရင္းျဖင့္ ေက်ာခ်မ္းလာသည္ အထိ လက္ရာေျမာက္ပါသည္။ ကၽြန္ေတာ့ အေနျဖင့္ စာျဖင့္ေရးျပရသည္ ျဖစ္၍ ျပည့္စံု ေအာင္ မေရးျပတတ္ပါ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဘုရား တန္ေဆာင္မ်ားတြင္ ေကာသလ အိမ္မက္ ၁၆ ခ်က္အား ပန္းခ်ီ မ်ား ျဖင့္ ပံုေဖၚထားသကဲ့သို႔ ျဖစ္ပါသည္။

သို႔ေသာ္ Haw Par Villa ရွိျပကြက္တို႔မွာ ႐ုပ္လံုး႐ုပ္ႂကြ ပန္းပုမ်ား ျဖင့္ ပံုေဖၚထား ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ကၽြန္ေတာ့ အေနျဖင့္ Haw Par Villa အေၾကာင္း ေဖၚျပရန္ မဟုတ္ပါ။ ထို က်ားဘမ္း သူေဌး ညီ အစ္ကို ၏ ႂကြယ္ဝမႈအား ေဖၚျပလိုရင္း ျဖစ္ပါသည္။ ထို စကၤပူရွိ ႂကြယ္ဝ ခ်မ္းသာေသာ Aww အမ်ိဳးႏြယ္ တ႐ုတ္လူမ်ိဳး ႏွင့္ ျမန္မာျပည္ သထံု တြင္ ရွိေသာ Tan အမ်ိဳး အႏြယ္ တ႐ုတ္လူမ်ိဳး တို႔၏ ဆြက္ႏြယ္မႈ အေၾကာင္း ဆရာနာဂသိန္းလိႈင္၏အတၳဳပၸတၱိ တြင္ တစြန္းတစ ေဖၚျပထား၍ အေတြးရွည္ သြားရျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

12.jpg
13.jpg

Original Source

ထို႔ အျပင္ က်ားဘမ္းသူေဌးႀကီး ေအာ္ဘြန္ေဟာ ၏ ေမြးသကၠရဇ္ မွာ ၁၈၈၂ ခုႏွစ္ျဖစ္ပါသည္။ ၁၈၈၂ ဆိုသည္မွာ ျမန္မာတို႔၏ သီေပါမင္း ပင္ ပါေတာ္ မမူေသးပါ။ ႏွစ္ေပါင္း ၁၀၀ ေက်ာ္လာသည့္တိုင္ေအာင္ မိသားစုလုပ္ငန္း တခုအား ထိန္းသိမ္းထား ႏိုင္ေသာ တ႐ုတ္တို႔၏ စြမ္းရည္အား အလြန္သေဘာက်မိပါသည္။

ယေန႔ေခတ္ က်ားဘမ္း ပ႐ုတ္ဆီကေတာ့ ဘူအေသးေလး ႏွင့္ မဟုတ္ေတာ့ပါ။ ရနံ႕မတူညီေသာ ပ႐ုတ္ဆီ ၊ ဖေယာင္းပ႐ုတ္ဆီ ၊ ပ႐ုတ္ဆီအရည္ ၊ အေၾကာကပ္ ပလာစတာ ၊ က်ားဘမ္း တိုင္းရင္းေဆးခန္း စသည္ျဖင့္ ပို၍ ႀကီးက်ယ္ေနၿပီ ျဖစ္ပါသည္။

ျမန္မာလူငယ္မ်ား steemit တြင္ေအာင္ျမင္ၾကပါေစ....

logo.png
Author : Henry Aung ( Kachin )
MSC : 001

Comments

Sort byBest