JJ pracant mužíček
69

@jjprac
Dolphin
I am just a man of the Czech lands. The man who looks around ... Jsem pouhý člověk země české, který se rozhlíží kolem sebe...
Domov můj, Pilsen, Czechia
Joined July 3, 2017
Voting Power: 80%
Vote Value:

New to Busy?

Interesting People